LEES VERDER...

VIDEO: TON NGUYEN

Aios Oogheelkunde Ton Nguyen gaf op de OVN-themadag een lezing over Uveitis, episcleritis en scleritus. Eef van der Worp interviewde hem over dit onderwerp.

 

LEES VERDER...

ACUUT GLAUCOOM BIJ PSEUDOFAKIE

Optometrist Nienke Soeters beschrijft een casus uit de praktijk via de SOEP-methode.

VISUS 1|2015