VISUS 1|2015

 

IN MEMORIAM: BRIEN HOLDEN

 

 

 

 

DOORVERWIJZEN NAAR DE OOGARTS?

 

 

VERANDERINGEN BIJ DE OVN

 

IN MEMORIAM: BRIEN HOLDEN

 

Op 27 juli 2015 is Professor Brien Holden - PhD, DSc en OAM - onverwacht overleden. Hij werd 73 jaar.

Door Gabriëlle Janssen en Feike Grit

 

Professor Holden was een wetenschapper van grote faam die ongelofelijk veel gedaan heeft voor de oogzorg. Niet alleen in zijn thuisland Australië, maar over de hele wereld. Hij was een geboren leider die elke kans om de mondiale oogzorg te verbeteren, met beide handen aangreep. Hij vergat nooit dat optometristen daarbij een belangrijke rol kunnen spelen.

 

Slechtziendheid de wereld uit

In 2002 publiceerde hij 'The role of Optometry' in VISION 2020 in Community Eye Health. V2020 werd in 1999 opgezet door de World Health Organization en de International Agency for the Prevention of Blindness om vòòr het jaar 2020 alle vermijdbare blindheid en slechtziendheid de wereld uit te helpen. Ook Nederland heeft een afdeling van V2020. Brien speelde een belangrijke rol in V2020 en zorgde er voor dat ook optometristen er bij betrokken werden. Om fondsen te werven richtte hij Optometry Giving Sight op, met afdelingen in vele landen.

 

Optometrie is essentieel

Brien’s conclusie in het artikel in Community Eye Health beschrijft prachtig hoe hij in het leven stond:

"It should not be necessary for any child to struggle in school, to learn with an uncorrected refractive error. Nor should any older person be called upon to spend thirty or forty years without glasses, to see to read or sew or to manage a job. Optometry and the optical industry in its broadest sense should be able to find the financial resources to give this simplest gift of sight. Preventable blindness is one of our most tragic and wasteful global problems. Optometry is an essential part of the team that will eliminate this tragedy, by understanding global eye care needs and delivering effective and sustainable vision care to people in need, thereby ensuring their fundamental right to sight.”

 

Staat van dienst

Brien’s staat van dienst is zo groot dat dit niet in een kort stukje tekst is samen te vatten. Zijn PhD in 1966 heeft hij destijds gewijd aan orthokeratologie, in zijn verdere loopbaan heeft hij 37 PhD studenten begeleid op verschillende gebieden van de optometrie. Hij heeft meer dan 220 artikelen, 26 hoofdstukken in studieboeken en 380 abstracts geschreven.

 

Onderscheidingen

Brien Holden heeft voor zijn werk tientallen onderscheidingen en erelidmaatschappen ontvangen, zoals zeven eredoctoraten van gerenommeerde universiteiten in Europa, Afrika en Noord-Amerika. De onderscheiding waar hij misschien wel het meest trots op was, was de Order of Australia Medal, hem verleend door de Australische regering. In 2010 heeft het instituut in Sydney waar hij werkte zijn naam gekregen – The Brien Holden Vision Institute. Zijn naam zal dus voortbestaan. Ook wij hebben Brien geëerd. Tijdens het congres in 1995 in Maastricht werd hij benoemd tot erelid van Optometristen Vereniging Nederland voor zijn grote verdiensten voor de Nederlandse optometrie. Mede dankzij hem werd ons beroep in 2000 wettelijk erkend.

 

 

VERANDERINGEN BIJ DE OVN

 

‘Waarom ben ik lid van de OVN?’

‘Wat doen zij nu echt voor mij?’

‘De contributie is een hoop geld, daar kan ik ook veel andere leuke dingen mee doen.’

‘Ik heb het idee dat er daar niets gebeurt’ .

 

Dergelijke vragen speelden een aantal jaar geleden door mijn hoofd. Om deze vragen beantwoord te krijgen, besloot ik mij actief in te zetten voor de vereniging. Ik wilde niet alleen de antwoorden, maar ook onderzoeken waarom ik spreek over zij en daar, alsof ik zelf geen onderdeel ben van de vereniging.

Door Gabriëlle Janssen

 

De OVN heeft een beleidsplan met als doel: zorgen dat de optometrist zich als oogzorgprofessional in de zorgketen kan bewegen en levensvatbaar is. Vorig jaar is gebleken dat de organisatie van de vereniging niet meer adequaat was om alle ambities waar te maken. Om weer een gezonde vereniging te krijgen met vrijwilligers en een goed draaiend kantoor, zal de organisatie moeten veranderen. Op de algemene ledenvergadering van afgelopen juni hebben alle aanwezigen unaniem het plan gesteund wat die avond gepresenteerd is.

 

De belangrijkste wijziging is de transitie van een directief bestuur naar een toezichthoudend bestuur. Op dit moment voert het bestuur veel zelf uit. En ontbreekt het aan strategie en toezicht op de activiteiten.

 

Meer scholing

In het nieuwe organisatiemodel gaat het bestuur zich daar juist wel mee bezighouden en komt de uitvoering voor rekening van het OVN-kantoor met professionals, aangevuld met de inbreng van leden via de commissies en werkgroepen. In de nieuwe opzet zullen scherpere keuzes gemaakt worden over welke activiteiten er opgepakt worden. Ook zal met grotere regelmaat scholing aangeboden worden.

 

Taken van de OVN

Een enorme uitdaging waarbij ik er weer alle vertrouwen in heb dat de OVN een enthousiaste vereniging met vrijwilligers zal zijn. Om helder te maken wat we allemaal doen, heb ik het even op een rij gezet.

 

- De OVN positioneert de optometrist in de oogzorg en behartigt de belangen van optometristen bij de overheid, zorgverzekeraars, werkgevers, zorginstituten, andere beroepsgroepen en onderwijsinstellingen. Bovendien brengt de vereniging optometristen bij elkaar met dezelfde belangen. Als collectief kun je veel meer bereiken dan alleen.

 

- Verder houden we ons bezig met kwaliteitsbevordering en werken we nauw samen met het Kwaliteitsregister Paramedici, we doen aan educatie en organiseren congressen en stimuleren onderzoek op het gebied van optometrie.

 

- Leden kunnen advies krijgen over functiewaardering, lokale profilering bij huisartsen en adviezen voor de gezondheidszorg. Als lid kun je ook gratis een vermelding krijgen van jouw praktijkadres in de ‘Praktijkzoeker’ op de OVN-website.

 

- Via Visus willen we leden op de hoogte houden van wat er speelt in het vakgebied. Daarbij nodigen we leden uit om actief feedback te geven en niet te schromen om een bijdrage te leveren.

 

Wij zijn samen de OVN

De OVN is immers van haar leden. Als bestuur hopen wij dat uiteindelijk alle optometristen denken: ‘Met de OVN bereiken wij steeds meer.’

 

DE VRAAG: 'MOGEN OPTOMETRISTEN DOORVERWIJZEN NAAR DE OOGARTS?'

 

Door Tom Wille

 

Een optometrist mag niet iedere patiënt zomaar doorverwijzen naar de oogarts. Het is afhankelijk van de zorgverzekeraar waarbij de patiënt is aangesloten. Zorgverzekeraars Nederland heeft een overzicht opgesteld waarin staat bij welke zorgverzekeraars de optometrist rechtstreeks naar de oogarts mag verwijzen.

 

In 2015 kan dat bij CZ, Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, DVZ, Avero Achmea, FBTO, OZF, Agis, Prolife, De Friesland en Z&Z. Voor de overige zorgverzekeraars geldt dat de verwijzing altijd via de huisarts moet lopen. Gebeurt dat niet, dan moet de cliënt/patiënt de zorg zelf betalen.

 

Ook een vraag voor Visus? Mail ons: visus@optometrie.nl