VISUS 1|2015

 

.

 

TROPICAMIDE TOEDIENEN? LET OP...

 

RICHTLIJNEN PARAMEDICI

 

VERSLAG: EAOO CONGRES

 

VERSLAG: EAOO CONGRES 2015

 

Half mei bezochten ruim 300 optometristen vanuit heel Europa het jaarlijkse congres van de EAOO (The European Acadamy of Optometry and Optics) in Boedapest. OVN-lid Marten Fortuin ging erheen en doet verslag.

 

‘Met een groep van twaalf optometristen maakten we in mei de reis naar Boedapest. Daar gaven diverse collega’s presentaties, participeerden we in workshops en vergaderden we. Mirjam van Tilborg en Chrétien Frambach behaalden - samen met dertien andere EAOO leden - een Fellowship en zijn nu in het trotse bezit van de titel FEAOO. Ook was er een uitgebreide kennisuitwisseling over onderwijs op het gebied van optometrie en werd duidelijk dat er behoefte is aan een wetenschappelijk forum in Europa. Het programma was uitgebreid en over de hele linie inspirerend, maar een aantal onderwerpen licht ik er graag even uit.

 

Zo sprak Debra Nelissen over de visuele consequenties van traumatische hersenschade (TBI). Ze hield een presentatie over het onderzoek naar en behandeling van mensen met TBI die slecht functioneren en klachten hebben die niet altijd definieerbaar zijn. En zeker niet altijd als visuele problemen worden gezien. Ze raadt optometristen aan om extra tijd te nemen voor onderzoek. En de patient ondersteuning te geven met een leesbril of een zwak prisma.

 

Een ander onderwerp dat eruit sprong ging over de myopie progressie bij jonge kinderen. Professor José González-Méijome (University of Minho, Portugal) gaf een geweldige lezing over ‘Optically-guided myopia control treatments’ waarin hij de laatste ontwikkelingen presenteerde. Hij stelde: "Myopie progressie is een kwestie van klinische zorg en elke Eye Care Practitioner (ECP) moet zich bewust zijn van de gevolgen van myopie progressie en de strategieën die buitensporige ooggroei kunnen reguleren." Volgens hem moeten alle ECP’s binnen Europa contactlenzen voorschrijven bij kinderen om myopie progressie te verminderen.

 

Het verhaal van Professor Bruce Evans, Director of Research at the Institute of Optometry sloot daar bij aan. Hij gaf een zeer inspirerende lezing over de behandeling van myopie bij jonge kinderen in de dagelijkse optometrie praktijk. Evans vertelde over zijn eigen positieve ervaring om de hygiëne te toetsen bij kinderen. Dit door een quiz als toetsvorm te gebruiken. Als kinderen de quiz niet behaalden dan kregen ze geen lenzen mee. Ieder bezoek moesten zij opnieuw de quiz doen.

 

Na dit inspirerende congres was ik er nog meer van overtuigd dat er binnen de oogzorg - en zeker voor optometristen - een belangrijke maatschappelijke verplichting ligt om de huidige en toekomstige jonge myopie patiënt en hun ouders op een manier die 'evidence based' is voor te lichten en te behandelen.’

 

 

 

RICHTLIJNEN PARAMEDICI

 

Door Henrike Klein Ikkink

 

Registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is niet verplicht, maar vrijwillig. Optometristen die zich registreren moeten aan de vastgestelde kwaliteitscriteria voldoen. Elke vijf jaar stelt het KP nieuwe criteria op, die door alle aangesloten paramedische beroepsverenigingen worden vastgesteld.

 

Bij herregistratie wordt getoetst over de periode van de afgelopen vijf jaar. De startdatum van deze periode bepaalt welke criteria bij herregistratie van toepassing zijn. Sinds 1 juli jongstleden zijn de Kwaliteitscriteria 2015-2020 van kracht. De eerste optometristen die met de nieuwe criteria te maken krijgen, zijn optometristen van wie bij herregistratie de startdatum van de periode na 1 juli 2015 ligt, en studenten optometrie die afstuderen vanaf 1 juli 2015.

 

De kwaliteitscriteria 2015-2020 borduren voort op de huidige criteria. De optometrist moet nog steeds minimaal 1600 uur patiënt/cliënt-gebonden werkzaamheden verrichten en 160 studiepunten behalen. Wat nieuw is, is de Individuele Professionele Ontwikkeling (IPO).

 

Met IPO wordt niet alleen gekeken naar de hoeveelheid punten die wordt behaald, maar ook naar hoe de optometrist aan zijn kwaliteitsontwikkeling werkt. IPO helpt de optometrist keuzes te maken op welke vlakken voor hem ontwikkeling gewenst is. En door de beschikbare formats maakt IPO het voor de optometrist makkelijker om punten te halen in de categorie ‘overige activiteiten’.

 

IPO is een cyclus die bestaat uit vier fases (zie afbeelding). In fase 1 staan feedback vragen en (zelf)analyse centraal. In fase 2 stelt de optometrist een ontwikkelplan vast op basis van de input uit fase 1. Tijdens fase 3 voert de optometrist het ontwikkelplan uit door deel te nemen aan scholingen en activiteiten.

 

Tot slot vindt in fase 4 evaluatie plaats. Daarna begint de cyclus opnieuw. Voor de fases 1,2 en 4 zijn in het digitaal portfolio formats beschikbaar en elk van deze fases levert tien punten op. IPO is voor optometristen niet verplicht, maar zeker aan te raden, omdat het je inzicht in je kwaliteitsontwikkeling vergroot.

 

TROPICAMIDE TOEDIENEN? LET OP DE BIJWERKINGEN

 

Het druppelen van Tropicamide kan ernstige gevolgen hebben. Zo is een man een paar maanden geleden in het ziekenhuis terecht gekomen met een delier, nadat hij door een optometrist onderzocht was.

Door de redactie

 

In het ziekenhuis bevestigde de arts de relatie tussen het delier en het gebruik van Tropicamide. Het is van belang dat iedere optometrist zich elke keer weer realiseert welke bijwerkingen de oogdruppels kunnen hebben.

 

In de bijsluiter wordt gerept over onder meer een verhoogde bloeddruk, visusstoornissen, fotofobie (met of zonder verkleuring van de cornea), een droge mond, hoofdpijn, tachycardie en allergische reacties. Net als de eerder genoemde psychotische reacties en gedragsstoornissen. Dit kan bij volwassenen ontstaan, maar komt vooral voor bij kinderen.

 

Door de traanbuis een korte tijd (1-3 minuten) dicht te drukken na toediening van een oogdruppel, kan worden voorkomen dat de oplossing direct afvloeit naar de neus- en keelholte. Hierdoor wordt de kans op systemische reacties kleiner. Het sluiten van het oog gedurende 1 minuut na indruppelen verhoogt de opname van het geneesmiddel in het oog.