VISUS 2|2016

AGENDA

 

GEZOCHT: OPTOMETRISTEN

GROEI DOOR SAMENWERKING

NIEUWS

 

UP

GROEI DOOR SAMENWERKING

 

De vereniging leeft! Nog niet eerder zijn er zoveel leden naar de ALV gekomen als afgelopen december, waardoor ons gevoel bevestigd wordt dat er veel betrokken collega’s zijn. Professionals die hoogwaardige oogzorg willen leveren aan de cliënt met oogklachten en die hun plek in de oogzorgketen willen verstevigen.

Door Gabriëlle Janssen (voorzitter)

 

In 2000 hebben we na een jarenlange lobby de BIG-registratie voor elkaar gekregen. Nu strijden wij voor een solide positie in de oogzorgketen waarbij de optometrist als volwaardig paramedicus werkt.

Om dit voor elkaar te krijgen heb je een goed fundament nodig. Dus een vereniging die als een geoliede machine loopt, waardoor er geen energie weglekt (zie de links onderaan). De afgelopen ledenvergadering hebben wij toestemming gekregen om een ledenraad in te richten, het beleidsplan toe te spitsen op een aantal speerpunten en de commissies efficiënter te laten werken. Zo zal de vereniging meer slagkracht krijgen.

 

Als je bovenstaande leest, kan ik mij voorstellen dat je denkt: ‘Die lui zijn momenteel alleen maar aan het navelstaren en houden zich helemaal niet bezig met de belangenbehartiging van mijn vak’. Maar door een periode alleen naar de vereniging te kijken, konden wij de verandering vorm geven en zagen wij het Taborlicht. Nu kan onze blik weer naar buiten en behartigen wij jullie belangen voor de volle 100 procent.

 

Analyse beroepsprofielen

Eén van onze speerpunten is dat het beroepsprofiel aangepast moet worden. Momenteel analyseren wij, samen met de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO), of de beroepsprofielen van optometrie en orthoptie veel raakvlakken hebben en of hier aanpassingen in mogelijk en/of wenselijk zijn. Hierbij worden de aangekondigde veranderingen in de organisatie van de gezondheidszorg (zie video) en onderwijs meegenomen. De scenario’s zullen uitgewerkt worden en uiteindelijk voorgelegd worden aan de ledenraad. Om die reden is het belangrijk dat de ledenraad goed vertegenwoordigd is.

 

Krachtige lobby

Onlangs heeft de OVN contact gelegd met het Paramedisch Platform Nederland (PPN). Dit is een federatie met een aantal paramedische beroepsverenigingen die zich inzet voor zinvolle en zuinige zorg, met als doel de kwaliteit van leven, participatie en zelfredzaamheid te verbeteren. PPN wil onder meer in gaan spelen op landelijke politieke ontwikkelingen met betrekking tot de gezondheidszorg. Dit door een krachtige lobby bij ministeries en parlement te gaan voeren, wat van grote waarde kan zijn voor de OVN.

 

Directe aanleiding voor de OVN om de PPN te benaderen was dat tijdens een bezoek aan VWS duidelijk werd dat zij niet met individuele beroepsgroepen in gesprek wilden gaan, maar alleen in een collectieve vorm. Zeer recent is het mogelijk geworden om als aspirant-lid bij de PPN mee te draaien. De komende periode zullen zowel de federatie als wij onderzoeken of aansluiting zinvol zal zijn.

 

Kwaliteit van optometrist meten

Tot slot hebben wij recent een prettig gesprek met een aantal bestuursleden van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) gevoerd. Hierin hebben wij aangegeven wat er bij ons speelt: de transitie van de vereniging en de speerpunten in het beleid. We hebben onder meer open met elkaar gecommuniceerd over onze plannen om de kwaliteit van de OVN-optometrist te meten. Dit zullen zeker goede uitgangspunten zijn in de toekomstige gesprekken over verwijsbeleid en taakherschikking.

 

Zodra de commissies op volle kracht functioneren, verwacht ik dat ik in deze bestuurscolumn ruimte tekort kom om alle zaken te beschrijven waar de OVN mee bezig is en welke resultaten er gehaald zijn. De periode van bezinning heeft nu al zijn vruchten afgeworpen. Zodoende gaat de OVN in een verlichte nieuwe energieke vorm door.

UP

GEZOCHT: OPTOMETRISTEN VOOR ONDERZOEK

 

Voor haar onderzoek 'Theoretisch zorgmodel in de eerstelijnsgezondheidszorg voor droge ogen problematiek' is optometrist Mirjam van Tilborg op zoek naar 25 optometristen die willen participeren in dit onderzoek.

Door Mirjam van Tilborg (BOptom)

 

Introductie

Vandaag de dag worden droge ogen als een veel voorkomende oculaire aandoening gezien, maar de specifieke relatie tussen droge ogen en werkgerelateerde activiteiten is in Nederland niet bekend. In deze tijd met stijgend gebruik van digitale middelen voor het leeswerk, gebruik van flexibele werkplekken en kantoren met een uitdagend binnenklimaat, kunnen we spreken van mogelijk versterkende factoren.

 

Het hebben van droge ogen kan verschillende subjectieve klachten geven en het is lastig om de verschillende soorten droge ogen te diagnosticeren. Onderzoek laat zien dat het aantal patiënten met droge ogen sterk toeneemt en vaker op jongere leeftijd ontstaat dan gebruikelijk. De verschillende spelers waarmee men te maken heeft bij werk-gerelateerde oogproblematiek in de eerstelijnsgezondheidszorg zijn huisartsen, bedrijfsartsen en optometristen. De vraag is of deze spelers elkaar vinden in onderzoek en behandeling van deze oogproblematiek.

 

Naar welke optometristen wordt gezocht?

- Je hebt minimaal twee jaar werkervaring.

- Je werkt als optometrist meer dan 60 procent van je aanstelling in de eerste lijn.

- Je wil meedenken over de zorg en de rol van de optometrist in de eerstelijnsgezondheidszorg.

 

Inhoud van het onderzoek

Deze studie onderzoekt de behoefte, de houding en het huidig behandelingsbeleid van huisartsen, bedrijfsartsen en optometristen bij mensen met droge ogen. Dit onderzoek zoekt naar een overeenstemming tussen deze drie beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Hierbij staat de diagnostiek, behandeling van de aandoening droge ogen en de samenwerking tussen de beroepsgroepen centraal. Deze informatie is belangrijk voor het overzien van de huidige manier van zorgverlening en de mogelijke behoefte naar een aanpassing in de zorgpaden in de eerstelijnsgezondheidszorg.

 

Waar kan ik meer lezen over het onderzoek?

Via deze link is de achtergrondinformatie van de studie te vinden. Wanneer je wil participeren in dit onderzoek worden een aantal vragen gesteld over onder meer je werkervaring en type praktijk. Deze gegevens worden alleen gebruikt om eventueel - bij een grote hoeveelheid aan aanmeldingen - een evenredige groep te kunnen samenstellen. Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

 

Wat wordt er verwacht?

Het beantwoorden van de eerste 25 vragen en stellingen (online) in de eerste fase (ronde) zal ongeveer 15-30 minuten duren. In totaal zullen er drie fases zijn. De deelnemer heeft twee weken de tijd om de vragenlijst in te vullen. Hierna wordt opnieuw gevraagd een mening over alleen de aangepaste stellingen te geven waar geen consensus over blijkt te zijn. Dit is fase 2 en 3. Hierdoor hopen we een consensus te vinden over de rol van de optometrist. De verwachting is dat na vier weken weer gevraagd zal worden om de resterende vragen te beantwoorden. Afhankelijk van de respons tijdens het onderzoek zal het in totaal ongeveer 15 -20 weken duren.

 

Doel

Dit onderzoek zoekt naar een overeenstemming tussen deze drie groepen in de gezondheidszorg waarbij de diagnostiek, de behandeling van droge ogen en de samenwerking tussen de beroepsgroepen centraal staat. Deze informatie is belangrijk om de huidige manier van zorgverlening te overzien. Mogelijk ontstaat de behoefte naar een aanpassing in de zorgpaden in de eerstelijnsgezondheidszorg.

 

 

 

AGENDA

 

11-03-2016 » NOG Themadag Oog en Werk

Regardz Eenhoorn, Koningin Wilhelminalaan 33, 3818 HN, Amersfoort

13 t/m 14-03-2016 » NCC 2016: Get In Charge (14-16 ADAP-punten)

Conferentiecentrum Koningshof te Veldhoven

6 t/m 8- 04-2016 » NOG Congres 2016

MECC in Maastricht

19-05-2016 » Congres EAOO 2016

Beuth University of Applied Sciences, Berlin, Germany

23-05-2016 » Algemene Ledenvergadering (ALV) OVN

Tijden en locatie worden later bekend gemaakt.

05 t/m 06-05-2017 » OVN Congres 2017

Tijden en locatie worden later bekend gemaakt.

 

Kijk voor meer data en details op de website van de OVN.

UP