VISUS 2|2015

OVN THEMADAG: MYOPIEGERELATEERDE PROBLEMATIEK

 

'OPTOMETRIST MOET VOOR OMSLAG ZORGEN'

 

PROGRAMMA NCC CONGRES BEKEND

 

 

UP

PROGRAMMA NCC CONGRES BEKEND

 

Optometristen Eef van der Worp en Lyndon Jones, optometrie-professor Eric Papas en OVN-voorzitter Gabriëlle Janssen spreken onder meer op het Nederlands Contactlens Congres in maart 2016. Naast de vele sprekers moet het een interactief programma worden en kunnen de deelnemers meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek.

Door Daniëlle van Eden (beleidsmedewerker OVN)

 

Als overkoepelend thema is gekozen voor ‘Get in Charge’, zo werd onlangs bekend gemaakt. Wie het congres bezoekt, moet op een interactieve manier geprikkeld worden om meer de leiding te nemen in de dagelijkse contactlenspraktijk.

 

Belangrijke onderwerpen zijn dit jaar ‘Ogen en voeding’, 'Myopia Control’, ‘The business’ en ‘Clinical objections’. Aan bod komt onder meer wat er nu wel en niet bewezen is over het effect van voeding op de ogen. Maar ook: hoe kijkt een Chinese arts aan tegen de laatste ontwikkelingen op het gebied van Myopia Control? Welke veranderingen doen zich voor op de contactlensmarkt? En hoe ga je om met weerstand bij stakeholders in de oogzorg?

 

Naast eerdergenoemde sprekers staan er lezingen op het programma van Phil Morgan, Patrick Caroline, Danielle Robertson, Mark Bullimore, Brian Tompkins, Graeme Young, James Wolffsohn, Jason Nichols en Noel Brennan.

 

Interactie

De organisatie meldt dat deelnemers zelf een grote invloed op de invulling van het congres hebben. Tijdens de lezingen kunnen ze vragen stellen, waardoor het centrale verhaal een andere wending kan krijgen. Zijn er na de lezing nog vragen over? Dan kun je de spreker achteraf aan zijn jasje trekken. Ook tijdens het Olympisch Debat is het publiek aan zet en bepalen zij de onderwerpen en de debatwinnaar. Voor demonstraties en het uitproberen van instrumentarium kunnen deelnemers in het Xperience Centre terecht.

 

Onderzoek

In samenwerking met de BCLA biedt het NCC eveneens een podium aan wetenschappers om onderzoek voor de praktijk onder de aandacht te brengen. Tot 1 december 2015 kunnen hiervoor papers en posters ingediend worden. Ook is er net als bij voorgaande edities een platform voor onderzoekers uit de Benelux: ‘Lowlands in charge’. Bezoekers kunnen terloops zelf ook nog onderdeel worden van een wetenschappelijke studie. Vanuit de het NCC brengen studenten namelijk de binnenkant van het ooglid van gezonde en contactlens-dragende deelnemers in kaart.

 

13 en 14 maart 2016

Conferentiecentrum Koningshof te Veldhoven

Inschrijven vanaf 1 november 2015 op www.ncc2016.com

ADAP-punten: 14 - 16 punten voor twee dagen

Kosten: OVN lid €145 per dag. Feestavond met diner op 13 maart: €65.

UP

'OPTOMETRIST MOET VOOR OMSLAG ZORGEN'

 

Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving blijven en zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven functioneren, vindt dit kabinet. Dat zorgt voor een omslag in de zorg. Wat de OVN betreft is er daarin een belangrijke rol voor de optometrist weggelegd.

Door Gabriëlle Janssen (voorzitter OVN)

 

De vergrijzing in Nederland is de directe aanleiding voor een onderzoek van de overheid naar de toekomstige zorgvraag. Van der Kwartel et al. heeft in 2012 een scan verricht naar de demografische en epidemiologische ontwikkelingen in Nederland. Belangrijke conclusies uit dat onderzoek waren dat tussen 2011 en 2030 het aantal 65-plussers zal toenemen van 17 procent naar 25 procent. En het aantal 75-plussers zal toenemen van 7,7 procent naar 12,7 procent. Het aantal chronisch zieken zal in die periode bovendien toenemen met ruim 16 procent en het aantal mensen met multimorbiditeit zal toenemen met bijna dertig 30 procent.

 

Bij de scan zijn verschillende ziektebeelden geanalyseerd. Oogheelkundige aandoeningen zijn niet meegenomen. Maar ondanks het ontbreken daarvan, durf ik de voorzichtige conclusie te trekken dat er een forse toename verwacht kan worden in de vraag naar oogzorg. Ook omdat in dit artikel aangegeven wordt dat de vraag naar oogzorg in de periode 2010-2020 in Nederland met 200 tot 300 procent zal toenemen. Om in 2020 te kunnen voorzien in adequate oogzorg zal de capaciteit fors uitgebreid moeten worden. Onder meer door een taakherschikking en intensievere samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen in de oogzorg. Zie hier de visie van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

 

Het functioneren staat centraal

De overheid wil dat dat de zorg zo wordt aangepast, dat 'de regie en veerkracht van het individu' centraal staan. Ofwel: dat het mensen in staat stelt zoveel mogelijk zelfstandig en in hun eigen leefomgeving te kunnen functioneren. Doordat hun functioneren centraal staat - en niet de ziekte- vraagt dit ook wat anders van de zorgprofessional. Naast specialistische vakkennis, zal de professional ook kennis moeten hebben over wat meer algemenere zaken. Het Zorginstituut Nederland heeft daarop het ABCD-model ontwikkeld.

 

Dit model benadert de Nederlandse gezondheidszorg in 2030 en schetst het professioneel handelen wat daarbij gewenst is. In vier zorggebieden: voorzorg (A), gemeenschapszorg (B), laagcomplexe en complexe zorg (C) en hoogcomplexe zorg (D) zijn er volgens mij mogelijkheden voor de optometrist om een rol te vervullen.

 

Potentie voor optometrist in eerste lijn

Naast het feit dat het functioneren van de mens centraal staat, is de rol van de optometrist ook interessant als kostenreductie in de gezondheidszorg. Uit gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de kosten van oogaandoeningen in de huidige gezondheidszorg enorm hoog zijn. Deze kosten kunnen gereduceerd worden door taakherschikking en filterwerking. Uit het NIVEL-rapport uit 2014 blijkt dat er veel potentie is voor de optometrist in de eerste lijn.

 

De OVN concludeert dat er kansen en mogelijkheden zijn voor de optometrist in het toekomstige zorgmodel. Om aan te sluiten bij het nieuwe zorgmodel zal er wel een aangepast beroepsprofiel opgesteld moeten worden. Dat betekent dat de OVN aan het werk moet.

 

Onze eerste stap is het opstellen van een aangepast beroepsprofiel waarbij alle mogelijkheden onderzocht worden. Vervolgens wordt er met beleidsmakers, zorgverzekeraars, verwijzers en patiënten onderzocht welke rol de optometrist in het zorgproces gaat spelen, zodat er een bestendige positie zal ontstaan.

 

Want wij geloven: professionaliseren is een sleutel naar de toekomst voor de optometrie.

 

 

 

OVN THEMADAG: MYOPIEGERELATEERDE PROBLEMATIEK

 

In december organiseert de OVN weer een scholingsmiddag. Het belooft een inspirerende middag te gaan worden, met lezingen van onder meer de oogartsen Fleur Goezinne en Eelco Rietveld.

Door Henrike Klein Ikkink (verenigingsmanager OVN)

 

Het overkoepelende thema van de middag is Myopiegerelateerde problematiek. Optometrist Sigrid Müller en de oogartsen Chris Mayland Nielsen, Feike Gebrandy en Eelco Rietveld zullen spreken over onder meer floaterectomie door middel van vitrectomie met laser. Daarnaast vertellen onderzoekers Milly Tedja en Willem Tideman over myopie en genetica. De praktische kant van optometrische praktijkvoerking komt ook aan bod. Zo zal epidemioloog Inge Stegeman ingaan op de zin en onzin van screenen en lichten optometristen Jack Weeda en Angélique Rotteveel toe wat de valkuilen zijn van OCT en biometrie met hoge myopie.

 

Locatie en inschrijven

De themadag vindt plaats in congrescentrum NBC te Nieuwegein. De middag start om 14.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Aansluitend vindt ’s avonds de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de OVN plaats. Het scholingsprogramma is voor iedereen toegankelijk, de ALV alleen voor leden van de OVN. Voor het programma wordt accreditatie aangevraagd, zodat deelname aan de middag 4 ADAP-punten voor het Kwaliteitsregister Paramedici oplevert.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.optometrie.nl.

 

Zie voor meer van workshops en congressen onze agenda.

UP