LEES VERDER...

SMARTPHONE VISUSTEST

De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat met de Peek Acuity smartphone-test nauwkeurige en herhaalbare visusbepalingen kunnen worden verricht.

 

LEES VERDER...

HANDHELD LASERS ZIJN GEVAARLIJK

In dit artikel wordt nadrukkelijk gewezen op de gevaren van deze gemakkelijk verkrijgbare apparaatjes.

LEES VERDER...

GEEN DRUKDALING

DOOR ACUPUNCTUUR

Uit onderzoek is gebleken dat acupunctuur vrijwel geen effect heeft op de diurnale intraoculaire druk (IOP) of de best

gecorrigeerde visus.

VISUS 2|2015