VISUS 3|2016

AGENDA

 

BELANGRIJK: MIJN OVN

ELKAAR INSPIREREN TOT ACTIE

NIEUWS

 

UP

ELKAAR INSPIREREN TOT ACTIE

 

Het Golden Circle model van Simon Sinek gaat uit van drie niveaus waarop organisaties en mensen opereren: wat je doet, hoe je het doet en waarom je het doet. Zijn stelling is dat meestal de derde vraag onderbelicht blijft en daarmee écht succes uitblijft. De OVN gelooft dat de optometrie de waarom-vraag nodig heeft.

 

Door Gabriëlle Janssen (voorzitter OVN)

 

OVN aan de slag met het ‘waarom’

Waarom bestaat de optometrie, wat is onze visie en missie, wat zijn onze normen en waarden in de zorg voor cliënten, wat is het doel en waarom keren al die honderden optometristen iedere dag weer naar hun werkplek om al die cliënten te helpen? Volgens mij is de drijfveer: het leveren van kwalitatief goede basisoogzorg aan cliënten, toegesneden op hun individuele wensen en mogelijkheden (zinnige & zuinige zorg, dicht bij huis), in samenspraak met de huisarts. Het ‘waarom’ zorgt voor vertrouwen, motivatie en energie. Dat is wat de optometrie nodig heeft.

 

De ledenavond op 7 december 2015 (zie notulen) zorgde voor een positieve beeldvorming bij het bestuur. We zagen een grote opkomst, een forse vertegenwoordiging vanuit het veld en een groot aantal jonge collega's. Velen van jullie voelen zich betrokken bij de ontwikkelingen in het vak en de veranderingen van de vereniging. En willen daar een bijdrage aan leveren. Daar ben ik blij om: het is tenslotte ons vak, ons beroep en onze vereniging. ‘Samen zorgen we voor beter’.

 

Toegevoegde waarde van de OVN

De zorg is aan het veranderen en wij - optometristen - moeten mee. We moeten ons bezinnen op onze rol. Welke ontwikkelingen zijn relevant, wat is de kern van ons vak en wat is onze toegevoegde waarde? We zullen dat goed moeten uitleggen aan iedereen om ons heen, inclusief beleidsmakers, zorgverzekeraars en ketenpartners. Momenteel zijn we als bestuur en bureau druk bezig met het opstellen van het beleidsplan 2016-2018. De bezinning op onze rol als optometrist speelt hierbij een belangrijke rol. De presentatie hiervan volgt op de algemene ledenvergadering (ALV) van 23 mei.

 

Daarnaast staan de huidige werkzaamheden van bestuur en bureau volop in het teken van de transitie van een ALV naar een Ledenraad (zie PDF onderaan). Het snel veranderende zorglandschap heeft invloed op de positie van de optometrie en het beroep van optometrist. Als beroepsvereniging willen we hier slagvaardig op inspelen. Momenteel wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen omtrent de processen en planning van de samenstelling van de Ledenraad, het bijbehorende wervingsproces, kandidaatstelling, en verkiezingen. Op de ledenvergadering van 23 mei aanstaande wordt er een presentatie gehouden waarbij de transitie uitgebreid aan bod zal komen en de stand van zaken en de komende planning wordt toegelicht.

 

Uiteindelijk gaan we allemaal voor hetzelfde doel: verankering van de optometrist in de basisoogzorg. Gezamenlijk een nieuwe rol vinden kan alleen als we de belangen noemen en op open wijze met elkaar in debat te gaan. Ik hoop jullie allen te mogen verwelkomen op de komende ledenvergadering!

UP

BELANGRIJK: CONTROLEER JE GEGEVENS IN MIJN OVN

 

Gaf je eerst nog je gewijzigde gegevens door aan ons bureau, inmiddels kun je dat gemakkelijk zelf doen. Of het nu een adreswijziging is, gegevens over je functie of eventuele aanvullingen; via Mijn OVN wordt nu alles binnen één dag doorgevoerd.

De aanvullende informatie die we graag willen hebben, is van belang voor het vormen van een ledenraad. Met deze gegevens worden de kieskringen ingedeeld. Op basis daarvan worden uiteindelijk de leden voor de ledenraad gekozen. Zou je om die reden zo snel mogelijk je gegevens willen controleren en aanvullen? Dan gaan wij aan de slag!

 

Klik hier om direct naar Mijn OVN te gaan.

 

AGENDA

 

 

19-05-2016 » Congres EAOO 2016

Beuth University of Applied Sciences, Berlin, Germany

23-05-2016 » Algemene Ledenvergadering (ALV) OVN

Tijden en locatie worden later bekend gemaakt.

23-09-2016 » OFN Workshop OCT Angiografie

Tijden en locatie worden later bekend gemaakt.

05 t/m 06-05-2017 » OVN Congres 2017

Tijden en locatie worden later bekend gemaakt.

 

Kijk voor meer data en details op de website van de OVN.

UP