VISUS 3 - 2016

 

Redactieleden:

R. van der Molen (hoofdredacteur)

A.J. Buster-Franc, BOptom

N. Soeters, BOptom, PhD

T.M.L. Wille, BOptom

 

Redactieadres:

Voorveste 2

3992 DC Houten

088-0771165

E-mail: visus@optometrie.nl

www.optometrie.nl

 

Adverteren?

Stuur een e-mail naar info@optometrie.nl voor de mogelijkheden.

 

Artikel schrijven voor Visus?

Stuur een beknopte omschrijving naar visus@optometrie.nl.

 

Visus is het officiële orgaan van de Optometristen Vereniging Nederland (OVN).

 

Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud uitsluitend na schriftelijke toestemming van de redactie van Visus. Leden van de OVN ontvangen Visus als onderdeel van hun lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt het abonnement stopgezet.

 

Abonnementen voor niet-leden kosten € 39,- (inclusief BTW). Abonnementen worden aangegaan voor een jaar en worden stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail, waarbij de opzegtermijn twee maanden bedraagt.


UP

COLOFON

VISUS 3|2016