VISUS 1|2016

AGENDA

 

NIEUW IN HET BESTUUR

 

SPEERPUNTEN VOOR DE TOEKOMST

 

NIEUWS

 

UP

SPEERPUNTEN VOOR DE TOEKOMST

 

Bij de OVN werken we toe naar een groot doel. In 2030 willen we dat de optometrist deel uitmaakt van de basisoogzorg en samen met de huisarts zinnige en zuinige oogzorg levert, dicht bij huis. Om dat doel te bereiken focussen we op drie punten: het beroepsprofiel, het inzicht in en de verbetering van kwaliteit en de positionering. We zetten die punten graag voor u op een rijtje.

Door Henrike Klein Ikkink (verenigingsmanager OVN)

 

De optometrist moet in de praktijk functioneren volgens het vastgestelde beroepsprofiel. Het beroepsprofiel moet daarom ook aansluiten bij de vraag uit de praktijk. Die vraag wordt door verschillende aspecten bepaald, zoals het beleid van de overheid en de demografische ontwikkelingen. In Visus 2-2015 is over het zorgmodel voor de toekomst geschreven.

 

De OVN vindt dat er voor de optometrist kansen en mogelijkheden liggen in dat toekomstige zorgmodel. De vraag is nu of het huidige beroepsprofiel van de optometrist nog voldoet voor de situatie die we in 2030 willen. De OVN vindt het daarom belangrijk om uit te zoeken hoe het profiel voor de toekomst eruit moet zien. Andere partijen, zoals aanpalende beroepsgroepen en de Hogeschool Utrecht worden bij dit proces betrokken.

 

Bij de uitwerking van het speerpunt ‘beroepsprofiel’ staat de patiënt centraal en is het uitgangspunt dat de optometrist zorg dicht bij huis levert. Om die zorg te kunnen leveren, is kwaliteit nodig.

 

Inzicht in en verbetering van de kwaliteit

Kwaliteit staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van het algemene beleid van de beroepsgroep. Om te bepalen wat er nog moet gebeuren, is het relevant om ons af te vragen waar we nu staan.

 

De OVN heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan en veel gesproken met optometristen, oogartsen, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. De belangrijkste bevindingen uit dat onderzoek zijn:

1. Diversiteit in niveaus waarop optometristen functioneren.

2. Wankel vertrouwen in de beroepsgroep.

3. Gebrek aan samenhang in de keten van oogzorg.

 

Is de kwaliteit inzichtelijk?

Het is momenteel maar beperkt mogelijk om de kwaliteit van de optometrist aantoonbaar of inzichtelijk te maken. De optometrist moet in elk geval gediplomeerd zijn. Daarnaast kan de optometrist zich vrijwillig inschrijven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Per november 2015 hebben ongeveer 1.000 optometristen dat gedaan. Van hen heeft slechts 46 procent een kwaliteitsregistratie. Van de overige 54 procent is wel duidelijk dat ze diplomahouder zijn, maar niet of ze beschikken over actuele werkervaring en of ze recent deskundigheidsbevorderende activiteiten hebben gedaan.

 

Een ander aspect dat iets over kwaliteit zou kunnen zeggen, zijn de klachten over beroepsbeoefenaren. De OVN heeft een klachtenregeling. In de periode 2011-2015 zijn vier klachten behandeld. Dit beperkte aantal klachten zou een positieve indicatie van de kwaliteit kunnen zijn, maar kan ook duiden op bijvoorbeeld de onbekendheid van de klachtenregeling.

 

Nulmeting

Er is behoefte aan inzicht in het niveau waarop optometristen op dit moment praktiseren, het niveau waarop optometristen kunnen praktiseren (afhankelijk van de werkomgeving) en welk niveau gewenst is voor een solide positie van de beroepsgroep in de toekomst (zie beroepsprofiel).

 

De OVN gaat de uitgangssituatie in kaart brengen door middel van een nulmeting. De uitkomsten van de nulmeting vormen de basis van het te voeren kwaliteitsbeleid.

 

Positionering

Het laatste speerpunt is positionering van de optometrist in de zorg. Voor het positioneren zijn het beroepsprofiel en de kwaliteit de uitgangspunten. Het derde speerpunt volgt dus logischerwijs op de eerste twee.

 

 

UP

NIEUW IN HET BESTUUR

 

Begin december is Marten Fortuin toegetreden tot het bestuur. Hij wil zich inzetten om de beroepsgroep klaar te stomen voor de toekomst. "Continue educatie is daarbij van groot belang."

Door Rianne van der Molen (redactie)

 

Met Marten Fortuin als nieuw bestuurslid heeft de OVN een ervaren optometrist, orthoptist en opticien in huis gehaald. Naast zijn werk in de praktijk is hij actief in het optometrische veld. Bijvoorbeeld als parttime docent bij de opleiding Optometrie van de HU en bij commissies en werkgroepen van de OVN. Tevens is hij toezichthouder van de European Academy of Optometry and Optics.

 

In 2011 verdedigde hij bovendien zijn PhD thesis aan de City University in Londen. Daarnaast is hij (co)auteur van diverse wetenschappelijke internationale publicaties. "Binnen het vakgebied ben ik vooral geïnteresseerd in de vele factoren die het binoculair zien nadelig kunnen beïnvloeden en asthenope klachten veroorzaken", vertelt hij.

 

Fortuin wil zich als bestuurslid inzetten om de optometrist tot zijn recht te laten komen in de huidige gezondheidszorg. "Ik wil de beroepsgroep klaarstomen voor de toekomst. Aspecten als positiebepaling en continue educatie zijn daarbij wat mij betreft van groot belang."

 

AGENDA

 

 

 

11-03-2016 » NOG Themadag Oog en Werk

Regardz Eenhoorn, Koningin Wilhelminalaan 33, 3818 HN, Amersfoort

13-03-2016 » NCC 2016: Get In Charge (14-16 ADAP-punten)

Conferentiecentrum Koningshof te Veldhoven

6 t/m 8- 04-2016 » NOG Congres 2016

MECC in Maastricht

19-05-2016 » Congres EAOO 2016

Beuth University of Applied Sciences, Berlin, Germany

23-05-2016 » Algemene Ledenvergadering (ALV) OVN

Tijden en locatie worden later bekend gemaakt.

05-02-2017 » OVN Congres 2017

Tijden en locatie worden later bekend gemaakt.

 

Kijk voor meer data en details op de website van de OVN.

UP