VISUS 1|2016

VISUS

Virginie Verhoeven schrijft over waarom ogen bijziend worden, Ron Beerten pleit voor een gesprek tussen de OVN en oogartsen over myopie en veel meer...