VISUS 4|2016

DE LEDENRAAD: IETS VOOR JOU?

 

De OVN gaat werken met een Ledenraad. Wat is nu eigenlijk de kracht van een Ledenraad en waarom is het relevant voor jou?

 

UP

Daniëlle van Eden

 

DE LEDENRAAD: IETS VOOR JOU?

 

De OVN gaat werken met een Ledenraad. De Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft hier in mei mee ingestemd en de benodigde statutenwijziging goedgekeurd. Maar wat is nu eigenlijk de kracht van een Ledenraad en wat maakt het zo relevant voor jou?

 

Door Daniëlle van Eden (beleidsmedewerker OVN)

 

OVN-leden beschikken over waardevolle kennis en ervaring. Samen met jullie willen we de positie van optometrie te versterken. De ontwikkelingen in de zorg én in ons vakgebied vragen om kennis en betrokkenheid. Om alert in te kunnen spelen op die ontwikkelingen is snelle besluitvorming noodzakelijk en inspraak van leden essentieel. De Ledenraad bindt beide factoren.

 

Meedenken en meebeslissen

In de Ledenraad zitten straks (maximaal) twintig actieve en betrokken leden. Zij houden zich bezig met het:

- Goedkeuren van de strategie van OVN en bepalen of de jaarplannen bijdragen aan het realiseren van deze strategie;

- Goedkeuren van de begroting;

- Goedkeuren van het gevoerde beleid en vaststellen van het financieel jaarverslag;

- Goedkeuren van de statuten en het huishoudelijk reglement;

- De benoeming van de bestuursleden;

- Adviseren richting bestuur en bureau: de Ledenraadsleden praten en denken mee over belangrijke ontwikkelingen en activiteiten van de OVN.

De Ledenraad zal drie tot vier keer per jaar gaan vergaderen (twee KP-punten per vergadering).

 

Jouw stem

Als OVN-lid heb je direct invloed op de samenstelling van de Ledenraad en daarmee op de koers van de vereniging. Ledenraadsleden worden iedere drie jaar gekozen uit en door de leden. In oktober 2016 vindt de eerste verkiezing voor de OVN-Ledenraad plaats.

 

Goede afspiegeling

Alle leden moeten zich kunnen herkennen in de Ledenraad. We willen dat de raad een goede afspiegeling wordt van de beroepsgroep. Om die reden is het nodig dat leden hun werkgegevens via Mijn OVN bijgewerkt hebben. Leden worden namelijk ingedeeld in een segment op basis van hun werkplek. Binnen je segment is het mogelijk om je kandidaat te stellen en te stemmen.

 

Zo ziet de verdeling in segmenten en zetels er nu uit:

1. Leden die werkzaam zijn in de eerstelijns optometrie – als werkgever: 26 procent / 5 zetels;

2. Leden die werkzaam zijn in de eerstelijns optometrie – als werknemer: 37 procent / 7 zetels;

3. Leden die werkzaam zijn in de tweedelijns optometrie: 33 procent/7 zetels;

4. Overig: leden die niet onder segment 1,2 of 3 vallen (bijvoorbeeld werkzaam in de optiekindustrie, onderzoek, onderwijs, gepensioneerd of sabbatical etc): 4 procent/ 1 zetel.

 

Op dit moment heeft ongeveer de helft van de leden Mijn OVN bijgewerkt. Dit is ook het door ons opgestelde minimum om te kunnen starten met de Ledenraad. Maar: hoe meer leden de werkgegevens in Mijn OVN bijwerken, hoe betrouwbaarder de uitkomst. Dus heb je Mijn OVN nog niet bijgewerkt, zou je dat alsnog zo snel mogelijk willen doen?

 

Actieve vrijwilligers

Wil je zelf mede de koers van de OVN bepalen, laat het ons dan weten via info@optometrie.nl. Ken je een ander OVN-lid die een goede kandidaat zou zijn? Gebruik je overtuigingskracht en breng het onder zijn of haar aandacht.