VISUS 4|2016

AGENDA

 

SPREEK OP HET OVN-CONGRES

'DE VERENIGING VAN DE TOEKOMST'

NIEUWS

 

UP

VERENIGING VAN DE TOEKOMST

 

Al sinds het begin van deze eeuw hebben verenigingen, stichtingen en branche- en belangenorganisaties te maken met teruglopende ledenaantallen, vaak vanwege het gebrek aan modernisering en het niet tijdig inzien van nieuwe wensen en behoeften van de leden. Om te voorkomen dat de OVN die kant op gaat, komen wij in actie.

 

Door Gabriëlle Janssen (voorzitter OVN)

 

Er zijn vijf belangrijke trends in het verenigingsleven die je overal in de maatschappij tegenkomt:

- leden willen meer maatwerk en minder contributie;

- er wordt meer ledenfocus gevraagd en ook meer interactie met de leden;

- leden willen in een warm bad terecht komen, verwachten kennis en ervaring (van een bestuur) en een gevoel van echt lidmaatschap;

- een strategie die snel en wendbaar is om sneller in te kunnen spelen op ontwikkelingen;

- een strategie die meer is gebaseerd op aanwezige data.

 

Hoe speelt de OVN op deze trends in?

Een vraag stellen via Facebook, zelf zaken regelen in ‘Mijn OVN’ en aanbiedingen ontvangen zijn randvoorwaarden van leden geworden. Op dit moment verwacht 70 procent van de consumenten deze selfservice van een organisatie en 40 procent verkiest contact met een machine boven menselijk contact. Om zoveel mogelijk leden enthousiast voor de vereniging te houden gaan we toe naar hyperpersonalisatie. Om dit te kunnen realiseren ontwikkelt de OVN nieuwe verdienmodellen en wordt er meer bedrijfsmatig gewerkt op het bureau.

 

Leden beperken zich allang niet meer tot slechts één communicatiekanaal. Ze oriënteren zich via een website, bekijken onderweg op hun mobiel nog even de Facebook-pagina of lezen nieuws op hun tablet. Als al deze kanalen niet optimaal op elkaar zijn afgestemd en geen consistente ervaring bieden, kan dit een teleurstelling zijn. De OVN werkt eraan al deze kanalen op elkaar af te stemmen.

 

De OVN gaat letterlijk de dialoog aan met haar leden, want alleen zo kunnen wij waardevolle relaties opbouwen. In de vereniging van de toekomst gaat het veel verder dan alleen de jaarlijkse ledenvergadering. Zo bezoek ik een paar keer per jaar kringbijeenkomsten, zijn commissies en werkgroepen actiever en werken zij mee aan de doelen uit ons beleidsplan. Door het instellen van een Ledenraad wordt het mogelijk om met grotere betrokkenheid van leden de koers te bepalen, structureel met elkaar om tafel te gaan en inhoudelijk zaken te bespreken.

 

Actief op sociale media

Daarbij zijn we actief op sociale media. Daar lees je nieuws, kun je conversaties volgen en direct contact leggen met medewerkers van de OVN. Ook via dit medium willen wij steeds beter de dienstverlening afstemmen, om zo de tevredenheid en kwaliteit te verhogen.

 

Het verzamelen van informatie vanuit de leden kan gezien worden als de brandstof van de toekomstige bedrijfsvoering. Door alle contactmomenten die een lid met de vereniging heeft, krijgen wij veel waardevolle data. Door dit te verzamelen en te analyseren kan de vereniging van de toekomst erachter komen welke belangen er behartigd moeten worden voor leden.

 

Al deze ambities en ontwikkelingen vereisen een professioneel bureau met gekwalificeerde mensen. Sinds ruim een jaar werken vier hooggekwalificeerde collega’s in ons kantoor in het Optiekcentrum in Houten om de ambities van onze vereniging waar te maken. Ik zie een mooie toekomst voor de OVN!

UP

SPREEK OP HET OVN CONGRES

 

In het programma van het OVN Congres - dat op zondag 12 februari en maandag 13 februari 2017 plaatsvindt in congrescentrum 1931 in Den Bosch - is veel ruimte voor de eigen bijdrage van leden. Stuur een abstract in als jij ook een plek op het podium wil.

 

Van de redactie

 

De OVN wil begin volgend jaar een zeer divers congres aanbieden met als thema: ‘De toekomst voor ogen’. Alle facetten van optometrie zullen in parallelsessies aan bod komen: contactlenzen, klinische optometrie, binoculair zien, low vision, innovatie en kwaliteit, organisatie en politiek. Heb je zin om daar onderdeel van uit te maken en je collega's iets te leren over je eigen specialisme? Stuur dan een abstract van de door jou bedachte lezing of workshop in. Wie weet sta jij straks op het podium van het congres...

 

Inhoud en vorm

Een abstract is een samenvatting van je presentatie met een vaste indeling. Omdat we natuurlijk alleen kwalitatief hoogstaande lezingen en workshops op het programma willen zetten, zullen de ingestuurde abstracts beoordeeld worden door de Commissie Onderwijs & Opleiding. Zij maken 'blind' (ofwel, de abstracts worden volledig geanonimiseerd) een keuze en kijken enkel naar de inhoud en vorm. Een abstract kan dus ook afgewezen worden.

 

Ze worden getoetst naar aanleiding van de volgende vragen:

- is het onderwerp actueel, relevant en vernieuwend?

- is er samenhang tussen het onderwerp en de conclusie?

- levert de inhoud van het abstract een bijdrage aan de beroepsontwikkeling?

- is het taalgebruik (formulering) correct?

 

Vaste indeling

Het abstract heeft een vaste indeling waarbij invulling van sommige onderdelen verplicht is. Andere onderdelen zijn optioneel en mogen naar eigen inzicht worden ingevuld:

- Onderwerp/aanleiding (verplicht)

- Probleem/vraagstelling (optioneel)

- Methode (design/gegevensverzameling/analyse) (optioneel)

- Resultaten (verplicht)

- Discussie/conclusie (verplicht)

- Aanbeveling (optioneel)

 

Punten

Het abstract mag maximaal 300 woorden bedragen. Daarnaast willen we ook een cv van maximaal 100 woorden ontvangen. Met het geven van een lezing of workshop verdient de spreker (indien optometrist) studiepunten voor het Kwaliteitsregister Paramedici in de categorie ‘overige activiteiten’.

 

Vul je abstract en cv hier in. Tot donderdag 1 september 2016 heb je de tijd. Vóór 1 oktober hoor je of je abstract is geselecteerd. De tekst wordt vervolgens opgenomen in het programmaboek. De congresredactie heeft het recht taalcorrecties aan te brengen zonder daarvoor contact op te nemen met de auteur(s). Schrijf daarom je abstract zo volledig mogelijk en gebruik geen afkortingen.

 

AGENDA

 

 

23-09-2016 » OFN Workshop OCT Angiografie

Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp. Klik hier voor meer informatie

 

7-10-2016 » OFN Symposium

Het Oogziekenhuis Rotterdam. Schiedam. Klik hier voor meer informatie

 

12 t/m 13-02-2017 » OVN Congres 2017

Congrescentrum 1931 in Den Bosch.

 

Kijk voor meer data en details op de website van de OVN.

UP