VISUS 5|2016

AGENDA

 

DE LEDENRAAD ZOEKT JOU

'VRIJWILLIGERS ZIJN DE KERN'

NIEUWS

UP

VRIJWILLIGERS ZIJN DE KERN VAN DE VERENIGING

 

Ons kleine team van vaste medewerkers werkt hard om de doelen, die gesteld zijn in het beleidsplan, te behalen. Maar om die te bereiken is de medewerking van vrijwilligers noodzakelijk.

 

Door Gabriëlle Janssen (voorzitter)

 

Het bestuur, de Ledenraad, de werkgroepen, de redactieleden van Visus en de commissies bestaan enkel uit vakmensen die zich onbezoldigd inzetten voor de OVN. Dat is niet alleen noodzakelijk om de vereniging te laten floreren, maar voor optometristen ook een kans om zich aan de randen van het vakgebied te ontwikkelen en hun netwerk uit te breiden.

 

Jaarlijks gaat het om minimaal vijftig vrijwilligers die voor ons vak aan de slag gaan. In het vrijwilligersbeleid formuleert de OVN zijn visie op vrijwilligerswerk. Waarom werkt de OVN met vrijwilligers? Wat is de plaats van de vrijwilliger in de organisatie? Wat wordt verwacht van de vrijwilliger en wat kan hij op zijn beurt van de OVN verwachten? Het zijn allemaal vragen waar wij op dit moment als organisatie over nadenken. Vrijwilligers vormen immers de kern van de vereniging. En om als OVN nog meer slagkracht te krijgen, willen wij actief vrijwilligers werven.

 

Netwerk bouwen

We weten natuurlijk dat het met drukke banen, een gezinsleven en een sociaal leven niet altijd gemakkelijk is om tijd vrij te maken. Maar wie dat toch doet, ziet al snel de voordelen. Samen met andere vakmensen werk je bij de OVN aan de toekomst van de optometrie. Door het maken van richtlijnen bewaak je de kwaliteit van het vak, als redactielid van Visus kun je onderwerpen die in de praktijk spelen op de kaart zetten en als Ledenraad-lid bepaal je mede de strategie van de OVN. Ondertussen bouw je gestaag aan een netwerk van optometristen uit het hele land.

 

Voor ons zijn actieve leden noodzakelijk, zodat wij als OVN precies weten wat er in het vakgebied speelt. We zoeken naar verbondenheid en betrokkenheid, zodat we samen de optometrie naar een nog hoger niveau kunnen tillen. Daarom willen we de juiste mensen op de juiste plekken zetten. Capaciteiten en beschikbaarheid kunnen uiteraard sterk uiteenlopen. Door met je talent aan de slag te gaan, kun je verder groeien.

 

Meer slagkracht

Daarbij hoeven je motieven niet ongenoemd te blijven: de één doet het werk als zinvolle tijdsbesteding, een ander om contacten te leggen en weer iemand anders om werkervaring op te doen. Als dit duidelijk is, wordt het gemakkelijker om de juiste vrijwilliger op de juiste plaats te zetten.

 

Al onze ambities en ontwikkelingen in de optometrie vereisen een professionele vereniging met actieve werknemers en vrijwilligers. Als nog meer optometristen het aandurven om een paar uur per maand actief te worden, krijgen wij als vereniging nog meer slagkracht. Daar gaan we toch samen voor?

UP

DE OVN LEDENRAAD ZOEKT JOU

 

OVN-leden beschikken over waardevolle kennis en ervaring. Daar wil de OVN optimaal gebruik van maken. Om die reden zetten wij momenteel de Ledenraad op. Die kan alleen succesvol worden als er actieve vrijwilligers opstaan om de Ledenraad te bemensen.

 

Door Kristel te Hofsté (beleidsmedewerker OVN)

 

De ontwikkelingen in ons vakgebied gaan razendsnel. Cliënten worden mondiger, er is toenemende vergrijzing, er zijn nieuwe behandelmethoden en –technieken en er is een groter bewustzijn van het belang van preventieve zorg. Het snel veranderende zorglandschap heeft invloed op de positie van de optometrie en het beroep van optometrist. Als beroepsvereniging willen we hier slagvaardig op inspelen. Daar hoort een sterke vereniging bij. Die niet alleen beleid maakt van binnen uit, maar dat doet in nauwe samenspraak met zijn leden. Daar hebben we jou bij nodig.

 

Dichter bij het beleid

Werken vanuit ledenbelang vraagt om betrokkenheid van die leden. Leden die vaak volle agenda’s hebben. Een Ledenraad biedt uitkomst. Een belangrijk voordeel is dat de dialoog tussen Ledenraadsleden en het bestuur intens is. De groep is immers kleiner dan bij een Algemene Ledenvergadering (ALV) en komt vaker bij elkaar. Daarnaast zal door de Ledenraad de inbreng en verantwoordelijkheid van de leden directer en dichter bij de strategie en voorbereiding van het beleid gaan liggen.

 

OVN-leden beschikken over waardevolle kennis en ervaring. Daar wil de vereniging optimaal gebruik van maken. Ook hoort de OVN graag de mening van leden als het gaat om de koers van de vereniging. Dus welke thema’s vind jij belangrijk voor de toekomst­? Hoe geven we invulling aan onze missie? Met elkaar moeten we er immers voor zorgen dat we de belangen van onze beroepsgroep zo goed mogelijk behartigen en ons gezamenlijke doel ‘verankering van de optometrist in de basisoogzorg’ bereiken. Met een scherpe horizon, heldere structuur en meer focus.

 

Groei verder

Een Ledenraad kan alleen succesvol worden als er actieve vrijwilligers opstaan om de Ledenraad te bemensen. Die hun eigen visie op optometrie, oogzorg en haar specialismen delen met anderen, willen nadenken over vraagstukken binnen de huidige praktijk en graag hun eigen netwerk willen uitbouwen. Door Ledenraadslid te worden groeit je kennis over het vak, krijg je inzicht in het reilen en zeilen van de OVN, werk je met collega’s aan beleid en verdien je KP-punten.

 

Herken je jezelf in bovenstaande punten? Dan zijn we op zoek naar jou. Eerst nader kennismaken? Bel (088-0771165) of mail (info@optometrie.nl) gerust met het OVN-bureau om vragen te stellen en/of met elkaar van gedachten te wisselen over deze inspirerende en boeiende rol binnen de OVN. Je bent van harte welkom.

 

Meer weten? Hier vind je alle relevante informatie over welke onderwerpen de Ledenraad zoal praat, wie zich kandidaat kunnen stellen en hoe je je kunt aanmelden.

Kristel te Hofsté

 

AGENDA

 

9-11-2016 t/m 12-11-2016 >> Congres American Academy of Optometry

Anaheim, Californië USA. Klik hier voor meer informatie.

 

14-11-16 >> Podiumavond Cornea & Contactlenzen

Optiekcentrum te Houten. Klik hier voor meer informatie.

 

12-12-2016 >> OVN Ledenraad

Optiekcentrum te Houten. Klik hier voor meer informatie.

 

12-02-2017 t/m 13-02-2017 >> OVN Congres

Congrescentrum 1931 te Den Bosch. Klik hier voor meer informatie.

 

29-03-2017 t/m 31-03-2017 >> NOG Congres

MECC te Maastricht. Klik hier voor meer informatie.

 

Data en locaties kunnen wijzigen. Raadpleeg daarom voor een actueel overzicht van activiteiten de website van de OVN of de OptiekAgenda.

UP